Follow us! Facebook LinkedIn
Home | Privacy policy
VITA COM

Vývoj softvéru

Tlak na ceny, pribúdajúca konkurencia a rýchly vývoj na trhu vyžadujú v podniku cielené použitie najmodernejších EDV technológií, aby ostal schopný konkurencie. Firmy sú tým nútené prestúpiť na moderné programové vybavenie, aby sa optimalizovali existujúce postupy v podniku, a aby sa šetril čas a náklady. Vita Com Business ponúka špičkové know-how vo všetkých oblastiach softvéru:

Všetky fázy projektu od analýzy cez programovanie až po testy a dokumentáciu sa realizujú spoločne s našimi zákazníkmi. Dôležité pre nás je, ponúknuť individuálne, na existujúce špeciálne požiadavky ušité/prispôsobené riešenia.

Postupujeme pritom na prianie striktne podľa požiadaviek zákazníka, alebo vsádzame na základe našich dlhoročných skúseností na osvedčené postupy.

Okrem iného ponúkame:

  • Programovanie a dizajn databáz:
    na báze Oracle, MS SQL Server, DB2, MS Access
  • Vývoj aplikácií a riešení v programovacích jazykoch:
    C, C++, Visual Basic, Java, Delphi, PL/SQL
  • Programovanie prípadne dizajn WEB aplikácií :
    na báze Java, Perl, PHP, HTML, XML

Naša rozsiahla partnerská sieť nám sprístupňuje široký záber know-how vo všetkých bežných programovacích jazykoch. Pracujeme so všetkými dnes bežne používanými operačnými systémami a platformami.

Náš tím

Ingrid Tinková

Konateľ

Tel. +421 32 771 9313
ingrid.tinkova@vitacom.sk

Mária Iliev

Office Manager

maria.iliev@vitacom.sk
Tel.: +421 32 771 9313
Mob.: +421 905 318 480

Martin Trenčanský

Senior Recruiter

martin.trencansky@vitacom.sk
Mob.: +421 917 660 851

Lenka Morávková

Recruiter

lenka.moravkova@vitacom.sk
Mob.: +421 907 712 030

© Vita Com Business Európa spol. s r.o.