Follow us! Facebook LinkedIn
Home | Privacy policy
VITA COM

IT-projektový manažment

Vita Com Business rieši denne náročné výzvy. Podrobné poradenstvo, svedomitá koordinácia a plánovanie a profesionálny projektový manažment zaisťuje našim zákazníkom budúci úspech v projektoch, nakoľko Vita Com Business v nich nesie svoju zodpovednosť.

Tým zabezpečuje Vita Com Business svojim zákazníkom nielen dôležitý priestor môcť sa koncentrovať na podstatné záležitosti, ale zároveň aj zvyšovať náskok voči konkurencii.

Dôležité aspekty v projektovom manažmente

  • Zákazník so svojimi potrebami stojí v centre úsilia.
  • Všetky komunikačné kanály sa prispôsobia definovaným cieľom.
  • Osobná zodpovednosť a samostatné konanie zabezpečujú napredovanie projektu.
  • Začlenenie zákazníka do rozhodujúcich procesov zabezpečuje transparentnosť.

Naši skúsení projektoví manažéri majú dlhoročné skúsenosti v oblasti projektového manažmentu a prevezmú profesionálne vedenie IT projektu za Vás:

  • plánovanie projektu
  • vedenie projektu
  • kontrola projektu
  • správa o projekte
  • projektová dokumentácia

Náš tím

Ingrid Tinková

Konateľ

Tel. +421 32 771 9313
ingrid.tinkova@vitacom.sk

Mária Iliev

Office Manager

maria.iliev@vitacom.sk
Tel.: +421 32 771 9313
Mob.: +421 905 318 480

Martin Trenčanský

Senior Recruiter

martin.trencansky@vitacom.sk
Mob.: +421 917 660 851

Lenka Morávková

Recruiter

lenka.moravkova@vitacom.sk
Mob.: +421 907 712 030

© Vita Com Business Európa spol. s r.o.