Follow us! Facebook LinkedIn
Home | Privacy policy
VITA COM
Vitacom

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu nás neváhajte kontaktovať na jobs@vitacom.sk. Reagovaním na pracovnú ponuku dáva uchádzač automaticky súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 428/2002 Z.z. na účely sprostredkovania zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie.

„Dávam svoj výslovný súhlas spoločnosti VITA COM BUSINESS EUROPA, s.r.o. na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov, a to najmä v rozsahu údajov uvedených v životopise. Údaje poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované spoločnosťou VITA COM BUSINESS EUROPA, s.r.o. pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas dávam na dobu určitú na 5 rokov a po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie poslaných údajov.“
Podľa §20 ods.3 cit. zákona je možné súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

© Vita Com Business Európa spol. s r.o.