Follow us! Facebook LinkedIn
Home | Privacy policy
VITA COM

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bola založená v júni 2002 s cieľom podieľať sa prostredníctvom kooperácie so západoeurópskymi firmami na vývoji a údržbe programového vybavenia, obzvlášť v oblasti telekomunikácií a obchodu. Vznikla tak možnosť podieľať sa na vývoji trhu v EÚ a zároveň angažovať vynikajúcich IT špecialistov ako zamestnancov alebo kooperačných partnerov, ktorí sú k dispozícii na Slovensku a v susedných krajinách.

Sme experti v oblasti poskytovania služieb vysokokvalifikovaných IT špecialistov. Množstvo renomovaných zákazníkov, predovšetkým v oblasti telekomunikácií, dôverujú už roky našim expertom a našim dlhoročným skúsenostiam v danej oblasti.

Pre každý IT projekt dokážeme rýchlo a spoľahlivo ponúknuť kompetentných a skúsených IT špecialistov. Vďaka  nášmu know-how máme dokonalé znalosti trhu v IT oblasti a vďaka tomu môžete využívať naše služby a profitovať z našej efektivity pri príprave a realizácii projektov.

Našu rýchlosť a spoľahlivosť spoznáte už pri prvom kontakte s nami: v prípade dopytu dáme najneskôr do 24 hodín stanovisko s prvotnými informáciami. Následne nájdeme pre Vašu spoločnosť vhodných špecialistov a navrhneme optimálnu formu zmluvy.

Najrozsiahlejšie skúsenosti máme predovšetkým v oblasti telekomunikačných technológií, ale tiež v oblasti finančných služieb, verejného sektoru a priemyslu.

Hlavné oblasti nášho pôsobenia sú:

 • poradenstvo, koordinácia a manažment IT projektov
 • implementácia IT projektov
 • zákazníkom špecifikovaný vývoj softvéru:
  • vo všetkých bežných programovacích jazykoch
  • na všetkých bežných operačných systémoch a platformách
 • partner pre projekty formou outsourcingu
 • štandardné programy pre malé a stredné podniky
 • komplexné služby v oblasti IT
 • a mnohé iné...

Od založenia firmy existuje veľmi úzka kooperácia s renomovanou rakúskou spoločnosťou vo Viedni, ktorá patrí k lídrom na trhu. Úspešne sme spolu zrealizovali množstvo projektov zákazkového vývoja softvéru v oblasti obchodu (poisťovne, obchodné firmy a pod.).

Od začiatku spolupráce predovšetkým s rakúskymi poskytovateľmi IT služieb (obzvlášť v telekomunikačnej oblasti) vykazuje VITA COM BUSINESS EUROPA s.r.o. permanentný dynamický rast.

Ciele spoločnosti:

 • dodávky návrhov riešení našim zákazníkom v zmysle požiadaviek zákazníka.
 • riešenie komplexných softvérových projektov ako generálny dodávateľ.
 • kompetentný rozvoj IT projektov.

S týmito cieľmi a týmto poslaním sa snažíme o zdravý a kontinuálny rast našej firmy s náležitou sociálnou a ekonomickou zodpovednosťou.

Mierou pre náš úspech je spokojnosť našich zákazníkov. Základným pilierom pre tento cieľ je náš nadpriemerne kvalifikovaný a motivovaný personál.

Našimi mimoriadnymi prednosťami sú kreativita a flexibilita pri realizácii IT projektov. Ohľad na špeciálne danosti a kompetencie našich zamestnancov ako aj ich nasadenie pri projektoch, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám, značne uľahčujú našim zákazníkom každodenný život. Dávame zákazníkovi možnosť koncentrovať sa len na relevantné vnútropodnikové záležitosti.

Motivovaný Vita Com personál vám podáva optimálny pracovný výsledok. Vďaka vysokej kvalifikácii našich zamestnancov a ich neustálym vzdelávaním prostredníctvom školení alebo nových projektových výziev obdržíte výkony na najvyššej úrovni.

Transparentnosť a otvorenosť sú pre nás samozrejmosťou, pretože kladieme dôraz na to, aby naši zákazníci presne vedeli, ktoré služby od nás dostanú.

Súčasná pozícia, stále vzdelávanie a vôľa učiť sa, udržia naše služby aj v budúcnosti na najvyššej úrovni.

© Vita Com Business Európa spol. s r.o.